Friday, 18 March 2016

Stagiair(e) VNO-NCW MKB Nederland

Kantoor Brussel VNO-NCW / MKB-Nederland
Ten behoeve van de behartiging van de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven in de Europese Unie, hebben VNO-NCW en MKB-Nederland een gezamenlijk kantoor in Brussel. Van daaruit worden contacten onderhouden met o.a. de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU, collega-werkgeversorganisaties uit andere EU-lidstaten en met de Europese koepels van werkgeversorganisaties zoals BUSINESSEUROPE en UEAPME.
De stagiair(e) zal tijdens de stageperiode onder andere de volgende activiteiten verrichten:
Monitoren van de besluitvormingsprocedures van de EU en het screenen van de Europese actualiteiten op de voor het Nederlands bedrijfsleven relevante punten.
Ondersteunen van de stafleden van kantoor Brussel (o.a. bijstaan in de lobby, schrijven van artikelen). 
Het bijwonen en het verslagleggen van commissievergaderingen van het Europees Parlement.
Beantwoorden van informatieverzoeken van leden etc.
Gedurende de stageperiode zal de stagiair(e) actief begeleid worden. Hierbij zal er o.a. achtergrondinformatie worden gegeven omtrent de dagelijkse praktijk van de Europese instellingen. De stagebegeleider zal feedback geven over het functioneren van de stagiair tijdens de voortgang van de stage. In overleg is het mogelijk om eigen accenten aan te brengen in de invulling van de stage. 
De vergoeding en onkostenvergoeding zullen nader worden overeengekomen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Eric Gilbers (gilbers@vnoncw-mkb.nl; +32 2 510 08 74) of Inez Treffers (treffers@vnoncw-mkb.nl; +32 2 510 08 76).
Uw motivatiebrief en CV ontvangen wij graag uiterlijk vóór woensdag 4 mei 2016 via brussel@vnoncw-mkb.nl of op onderstaand adres.
VNO-NCW / MKB-Nederland
Archimedesstraat 5, bus 4
B-1000 Brussel
België


No comments:

Post a Comment